Rodina Božej nevinnosti

Patricia de Menezes

Surbiton - England

Patricia de Menezes

... príjma posolstvá od nášho Pána Ježiša Krista a Panny Márie,

týkajúce sa cirkevných, ale aj svetských záležitosti

- najmä v oblasti interrupcii (potraty) vykonávané na nenarodených detí.

Rodina Božej nevinnosti

vznikla na základe zjavení a posolstiev

vizionárky Patricia de Menezes,

ktoré má hlavné sídlo na mieste zvané Surbiton - England

Fotogaléria: Patricia de Menezes

Záznamy: 3 - 4 zo 5
<< 1 | 2 | 3 >>

články

Prečo dať meno nenarodeným deťom ?!

01.05.2015 08:24
29.12.1990  Patrícia de Menezes: "Pýtala som sa nášho Pána ako je to s dávaním mien nenarodeným deťom, pretože sú ľudia, ktorí tvrdia, že duši samotnej sa nemôže dať meno. Iní hovoria, že osoba alebo duša nie je v embriu, ale náš Pán poukázal na sv.Písmo a podal dôkaz, že nebesia dávajú mená...

"Prichádzam, aby som vás opäť poprosila, aby ste konali púte do Ríma a na toto miesto v Anglicku.

...

Pamätajte na milióny duší zabitých potratmi a na sväté duše

v tento deň v Ríme a príďte

do Anglicka na cestu vynáhrady v

1. piatok,

do krajiny, ktoré má meno: "Svetové centrum aborcii". 

*******************************

Púte sa konajú v meste zvané Surbiton

najmä každý 1.piatok v mesiaci a

na sviatky sv.Archanjelov (29 september)

a sviatok Božích neviniatok (29 december) 

*********************************

"Prosím, prosím mojich kňazov,

aby slúžili sv.omše zadosťučinenia, vynáhrady a zmierenia,

na sviatky sv.Archanjelov a na sviatok Božích neviniatok, ako aj na prvé piatky."

 

Adresa pútnického miesta

Divine Inocent Trust (Hnutie Božej nevinnosti)

Surbiton, Surrey KT5 8WR

England (Anglicko)

Surbiton SURREY je v južnej časti Londýna

Krst detí

Krst detí

04.02.2012 22:41
KRST.docx (20,5 kB)