Prečo dať meno nenarodeným deťom ?!

01.05.2015 08:24

29.12.1990 

Patrícia de Menezes:

"Pýtala som sa nášho Pána ako je to s dávaním mien nenarodeným deťom, pretože sú ľudia, ktorí tvrdia, že duši samotnej sa nemôže dať meno. Iní hovoria, že osoba alebo duša nie je v embriu, ale náš Pán poukázal na sv.Písmo a podal dôkaz, že nebesia dávajú mená pred počatím.

Keď anjel prišiel k našej Pani, aby jej oznámil, že mocou Ducha Svätého počne a porodí syna a jeho meno bude Ježiš. Anjel nepovedal: "Ty si už počala a budeš nosiť svojho syna,..." Boh mal pripravené meno pre svojho Syna a dal toto meno Márii, skôr ako počala.